Apie projektą

 „Mokymosi visą gyvenimą“ programos naujovių perkėlimo projektas „E. Skautai –moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“ yra sėkmingo ankstesnio projekto tęstinumas Kroatijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
 

2012 m. nauja jaunų ir vyresnio amžiaus bendruomenės narių mokymosi metodologija ILBES buvo sukurta ir pritaikyta Bulgarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje.
 

Projekto idėja – paskatinti jaunimo ir senjorų socialinę ir skaitmeninę įtrauktį pasitelkiant bendruomeniškumą, mezgant skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą. Kitaip tariant, bus kuriamas mokymosi ratas, kuriame jaunuoliai mokys senjorus naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai dalinsis gyvenimiška patirtimi, krašto istorijos žiniomis ir t.t.
 

Projekto veiklos vyks bibliotekose – projekto dalyviams gerai pažįstamose vietose su projektui parengtais moderatoriais. Pastariesiems bus rengiami parengiamieji mokymai, kuriuose jie gilins žinias socialinio darbo su skirtingo amžiaus grupėmis, skaitmeninės ir darbo įtraukties, socialinių ryšių srityse.
 

Užtikrinti projekto pritaikomumui ir naudai naujose šalyse, kiekvienoje iš jų bus atlikta aplinkos analizė ankstesnių analizių pagrindu. Mokymo programa bus kontekstualizuojama, atsižvelgiant į gautus rezultatus.
 

Visas skirtingų kartų mokymosi ratas apima 5 modulius:

M1 – Moderatorių parengimas dirbti su skirtingo amžiaus žmonėmis

M2 – Moderatorių darbas su jaunuoliais

M3 – Jaunuolių mokymai senjorams

M4 – Moderatorių darbas su senjorais

M5 – Senjorų mentorystė jaunuoliams
 

Skirtingas socialinis kontekstas projekto šalyse suteikia pridėtinės vertės, bei įgalina projekto konsorciumą toliau tobulinti ILBES mokymo metodologiją, tuo pačiu papildant projektui atrinktų  moderatorių kompetencijas.
 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.